Imperium Ominosum
Robienie dobrych tłumaczeń wymaga ogromu wysiłku i czasu. Wspierając nas, pomagasz nam w tłumaczeniu kolejnych bardzo dobrych dzieł fandomowej literatury, które inaczej mogłyby już nigdy nie trafić do polskiego czytelnika. Making a good translation takes loads of effort and time. By supporting us, you help us in translating more really good works of the fandom literature, which otherwise could never get to a Polish reader.

Ko-fi helps creators earn money doing what they love. We take 0% fee on donations!

Start a Page

A Gold Membership helps creators earn more!

loading