Become a Member
Private
Messages
Exclusive
Content
Social
Shout-out
Exclusive
Discounts
Ondrey Walker

Ahojte, na tejto stránke ma môžete podporiť tým, že ma pozvete na virtuálnu kávu, čím finančne podporíte moju tvorbu. Bolo by super, ak by ste si tu dali rovnaké meno aké máte v komentároch na Youtube, aby som vedel, že ste to vy :) "One time" = jednorazový príspevok "Monthly" = pravidelný mesačný príspevok Sumu môžete nastaviť ľubovoľnú (od 2€ vyššie). Pre zaplatenie cez ApplePay otvorte túto stránku v Safari. Nezabudnite na sprievodnú správu, prípadne napíšte z ktorého videa ste prišli, aby som vedel, čo sa vám páčilo :) Za všetky príspevky veľmi pekne vopred ďakujem. 🙏

Make money doing what you love. No fees on donations!
Start a free Ko-fi page

loading