Simona Stiliyanova
Благодарение на подкрепата ви ще мога да покривам разходи като хостинг, домейн и защита на сайта, проучвания, съдаване на съдържание, достъп до различни книги, филми, ресурси и обучения, свързани с темата и да развивам проекта "Чешмите в България".⁣

Ko-fi helps creators earn money doing what they love. We take 0% fee on donations! Start a Page

A Gold Membership helps creators earn more!

loading