Simona Stiliyanova

Благодарение на подкрепата ви ще мога да покривам разходи като хостинг, домейн и защита на сайта, проучвания, съдаване на съдържание, достъп до различни книги, филми, ресурси и обучения, свързани с темата и да развивам проекта "Чешмите в България".⁣

Make money doing what you love. No fees on donations!
Start a free Ko-fi page

loading