Buy a coffee for Malangporyim

ko-fi.com/malangporyim

About

แมลงปอยิ้มค่ะ! สิ่งมีชีวิตติ่งเวิ่นเว้อ ชอบการเขียนบล็อก เขียนฟิค วาดรูป
หากอยากสนับสนุนค่าอาหารประทังชีพ (รวมทั้งค่าติ่ง เวิ่นเว้อ ปัจจัยที่ห้า) สามารถสนับสนุนเป็นค่ากาแฟได้ผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ ♡

Malangporyim
 

Welcome to my Ko-fi page. Thank you for your support.

----------

สวัสดีค่ะ! แมลงปอยิ้มค่ะ ขอบคุณที่เลี้ยงกาแฟนะคะ ขอสัญญาว่าจะใช้คาเฟอีนที่ได้รับนี้ผลิตผลงานออกมาอย่างคุ้มค่าจนหยดสุดท้ายค่ะ! ขอบคุณที่ติดตามนะคะ ♡

----------

โกลตอนนี้อยู่ที่ $9 ค่ะ เป็นการทดลองระบบค่ะ (เว้ากันซื่อๆ) ถ้าครบแล้วตั้งใจจะทำเมกกิ้งผลงานมาตอบแทนค่ะ

----------

สามารถติดตามผลงานได้ที่

[ Facebook ] www.facebook.com/Malangporyim

[ Tumblr ] malangporyim.tumblr.com

[ Dek-D ] http://my.dek-d.com/malangporyim

[ Twitter ] twitter.com/Malangporyim

[ malangporyimwords ] malangporyimwords.wordpress.com

[ MALANGPORYIM'S BLOG ] malangporyim.wordpress.com

 

Supporter Message

Support unlocks a small message of thanks for logged in Ko-fi supporters.

0% of goal

Every coffee counts!

Malangporyim's Feed

loading

Ko-fi Gold

Ko-fi Gold helps creators build a monthly income stream. A Ko-fi Gold membership helps keep the community free.

Find Out More
;