Buy a coffee for Malangporyim

ko-fi.com/malangporyim

About

แมลงปอยิ้มค่ะ! สิ่งมีชีวิตติ่งเวิ่นเว้อ ชอบการเขียนบล็อก เขียนฟิค วาดรูป
หากอยากสนับสนุนค่าอาหารประทังชีพ (รวมทั้งค่าติ่ง เวิ่นเว้อ ปัจจัยที่ห้า) สามารถสนับสนุนเป็นค่ากาแฟได้ผ่านเว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ ♡

  malangporyimwords.wordpress.com

Malangporyim
 

Welcome to my Ko-fi page. Thank you for your support.

----------

สวัสดีค่ะ! แมลงปอยิ้มค่ะ ขอบคุณที่เลี้ยงกาแฟนะคะ ขอสัญญาว่าจะใช้คาเฟอีนที่ได้รับนี้ผลิตผลงานออกมาอย่างคุ้มค่าจนหยดสุดท้ายค่ะ! ขอบคุณที่ติดตามนะคะ ♡

----------

โกลตอนนี้อยู่ที่ $9 ค่ะ เป็นการทดลองระบบค่ะ (เว้ากันซื่อๆ) ถ้าครบแล้วตั้งใจจะทำเมกกิ้งผลงานมาตอบแทนค่ะ

----------

สามารถติดตามผลงานได้ที่

www.facebook.com/Malangporyim" target="_blank">Facebook ] www.facebook.com/Malangporyim

[ malangporyim.tumblr.com/" target="_blank">Tumblrmalangporyim.tumblr.com

[ Dek-D ] http://my.dek-d.com/malangporyim

[ twitter.com/Malangporyim/" target="_blank">Twittertwitter.com/Malangporyim

[ malangporyimwords.wordpress.com" target="_blank">malangporyimwordsmalangporyimwords.wordpress.com

[ malangporyim.wordpress.com" target="_blank">MALANGPORYIM'S BLOGmalangporyim.wordpress.com

 

Supporter Message

Support unlocks a small message of thanks.

Available to logged in Ko-fi Supporters.

0% of goal

Every coffee counts!

Malangporyim's Feed

loading