×
Home Your Page Feed
 
Explore Settings
My support
Payments & Orders
 
My Supporters
More ways to earn
Memberships Shop Commissions Discord
Upgrade
Римски артефакти на Царевец
През 1640 г. архиепископ Петър Богдан Бакшев посетил Търново и отбелязал в историята си следното: "На 20 септември 1640 година посетих града Търново, разположен между планините, близо до планината Хемус, със стени, но са разрушени; почти всички кули са паднали. Не е възможно да се опише неговото пол
Back to Gallery