Apologeet (apologetics)

Your gift will be used to make more apologetic content. That way, we can equip and encourage even more brothers and sisters in Christ. Jouw gift zal worden gebruikt om meer apologetische inhoud te maken. Zo kunnen we nog meer broeders en zusters in Christus toerusten en bemoedigen.

Make money doing what you love. No fees on donations!
Start a free Ko-fi page

loading