Mr George

Hello Kabatang 90s! Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsuporta sa ating podcast. Gumawa kami ng ko-fi account para sa mga listeners and followers na nais na mag-donate sa ating podcast. Ito rin ay magiging cenralized na source ng mga updates sa lahat ng mga platforms na ginagawan namin ng content gaya ng youtube, facebook at podcast streaming platforms gaya ng spotify, apple podcast at kung ano-ano pa. Kahit magkano ang inyong idonate ay makakatulong ng malaki para makabili ng kagamitan at maimprove ang podcast. Amin ding babanggitin ang pangalan ng mga donors ngunit nasa inyo kung gusto nyong maging anonymous donor. Maraming salamat muli sa suporta!

Make money doing what you love. No fees on donations!
Start a free Ko-fi page

loading