IFSO

Vi brænder for at gøre en forskel for mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen - vil du bidrage? Institut for Seksuelle Overgreb er stiftet med det formål at gøre den størst mulige forskel for flest muligt, der har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Din støtte bidraget til: * 'CAMILLEs sofa', hvor vi online formidler viden om senfølger, gratis. Vi vil rigtig gerne invitere flere fagpersoner og erfaringspersoner i sofaen, så vi på let tilgængelig vis både får delt mere af den relevante viden, der er - og bidrager til håb hos voksne, der kæmper med senfølger af barndommens traumer.

Make money doing what you love. No fees on donations!
Start a free Ko-fi page

loading