Uit de oude Koektrommel
Op Uit de oude Koektrommel vindt u onder meer items met betrekking tot genealogie en geschiedenis, aangevuld met familieverhalen en vele websitelinks. Dagelijks weten velen de weg te vinden naar deze website. Dat is natuurlijk fantastisch. Echter, het toenemende verbruik van dataverkeer brengt de nodige kosten met zich mee. Er is bewust voor gekozen deze kosten niet te laten dekken door inkomsten uit (soms storende of irrelevante) advertenties. Mocht u financieel willen bijstaan in het onderhoud van deze website, dan kan dat door mij een kopje koffie aan te bieden. Uw steun wordt enorm gewaardeerd! Uiteraard mag u van mij iets terug verwachten als waardering voor uw steun. Graag vertaal ik voor u een registratie of akte vanuit het Oud-Nederlands, Frans, Duits (Kurrent en Sütterlin) of Engels. Of wellicht heeft u zelf een ander lumineus idee. Ik hoor het graag! U kunt contact opnemen via het contactformulier op mijn website. Uit de oude Koektrommel is a website about genealogy research, family tree and history related items, and a resource for website links. Everyday many people find their way to this website. That of course is fantastic. However, the increasing use of data traffic entails the necessary costs. It has been deliberately chosen not to have these costs covered by income from ads. If you would like to show your support, you can do so by offering me a cup of coffee. Your support would be massively appreciated! As a token of appreciation for your support I am more than willing to do something in return. I would be glad to translate a registration or certificate from (Old) Dutch, French or German (Kurrent and Sütterlin) for you. Or perhaps you might have another brilliant idea yourself. Please let me know! You can contact me via the contact form on my website.

Ko-fi helps creators earn money doing what they love. We don't take a fee from donations!

Start a Page

A Gold Membership unlocks features to help creators earn more!

loading